Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Een terugblik...

29-10-2018

Een terugblik op de jongerensynode

In een interessante bijdrage op de website van het bisdom van Haarlem-Amsterdam neemt mgr. Everard de Jong, de hulpbisschop van het bisdom Roermond, ons bij de hand voor wat betreft de belangrijkste elementen van de bisschoppensynode voor de Jongeren die in Rome is gehouden...

Zeer lezenswaardig interview met het oog op de onderwerpen die er spelen in de wereldkerk en voor betreft de situatie in de Nederlandse kerkprovincie...

Meer informatie: