Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Beminnen, liefhebben, als gebod…

04-11-2018

Deze zondag vieren we de 31e zondag door het jaar. Het motto luidt: Beminnen. Beminnen, liefhebben, als gebod… 

Het is wezenlijk voor het bestaan van ieder mens. Het kent ook zoveel interpretaties, zoveel schakeringen. We weten het: beminnen is een weg. Een weg van vallen en opstaan. Wanneer we op deze weg de goede verhalen hebben als leidraad, dan worden we geholpen in een zuivere beleving van dit “beminnen”. Mozes spreekt er over in de Brief aan de Hebreeën eveneens en Jezus legt uit hoe twee geboden toch maar eenzelfde gebod zijn; het beminnen van God en de naaste, met hart, ziel, verstand en kracht.