Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens HHP: november 2018

06-11-2018

Op donderdag 1 november vond de negende vergadering, de novembervergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Kennismaking met de beoogd pastoor Geertjan van Rossem
De beoogd, zo u wilt, nieuwe pastoor van onze parochie, Geertjan van Rossem heeft deze bestuursvergadering bijgewoond. Hij zal vanaf nu alle vergaderingen bijwonen. Op deze avond heeft hij vooral geluisterd. Vooraf was er een uitgebreide kennismaking met de ‘nieuwe’ pastoor. Hij vertelde in hoofdlijnen enthousiast over zijn jeugd, leven en zijn roeping. Maar ook over zijn werkzaamheden tot nu toe. Hij vertelde dat hij nu pastoor is van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de functie heet overigens plebaan, lid is van het kapittel en deken van de omringende parochies. Belangrijk is dat hij herhaaldelijk vertelde dat hij er zin in heeft, dat hij nog over heel veel energie beschikt en dat hij veel goede berichten en geluiden over onze Parochie heeft gehoord. 

● De doordeweekse missen in Liempde
Het bestuur heeft besloten om de bijsacristie van de kerk van Liempde op een goede wijze om te bouwen tot een waardige ‘kapel’. Samen met kapelaan Geoffrey de Jong en de Contactgroep Liempde worden hiertoe nu plannen ontwikkeld en wordt er een begroting van de te maken kosten opgesteld. We willen de nieuwe ‘kapel’ zo snel als mogelijk realiseren. We vertrouwen erop dat het een mooie, waardige en serene ruimte gaat worden.

● Kerkberichten stroomlijnen
Het bestuur gaat de kerkberichten die wekelijks in het Brabants Centrum worden geplaatst nog verder stroomlijnen. Hiertoe worden de komende weken voorstellen ontwikkeld die met de vier kerkdorpen worden gecommuniceerd.

● Eerste Communieviering in Esch
De Eerste Communieviering in Esch zal komend jaar nog gewoon in de Sint-Willibrorduskerk van Esch plaatsvinden. Nu het nog kan kiest het bestuur hiervoor. DE komende jaren wordt duidelijk hoe de aantallen zich verder ontwikkelen…

● Afscheid van pastoor Jacques Grubben
In de Nieuwjaarsviering die op zondag 13 januari 2019 plaatsvindt wordt afscheid genomen van onze pastoor Jacques Grubben. Een speciale werkgroep vanuit het bestuur gaat dit afscheid organiseren. Met de werkgroep vanuit het Contactberaad die de viering inhoudelijk voorbereid wordt er nauw samengewerkt. De eerste stappen moeten nog worden gezet maar we houden u allerwegen en zeker via deze website op de hoogte. 

● Installatie van onze nieuwe pastoor Geertjan van Rossem
Deze installatie vindt ergens zo vroeg mogelijk in februari 2019 plaats. In overleg met het bisdom en meer betrokkenen wordt een goede datum gezocht. Ook hier hoort u meer over.

● Heilig Hartspelden
In de parochie regent het weer Heilig Hartspelden. Deze werden en worden tijdens de vrijwilligersmiddagen uitgereikt. Aan wie en waarom kunt u steeds op deze website lezen bij elk kerkdorp.

● Belegging van de gelden via het bisdom
Ook hierover is uitvoerig gesproken. De parochie neemt net als alle andere parochies deel aan het Beleggingsfonds, straks twee fondsen, dat door het bisdom in het leven is geroepen. Het eerste bestaat al tien jaar het tweede start op 1 januari 2019. Op deze wijze proberen we een zo hoog mogelijk rendement op onze gelden te behalen. Die rendementen, de geldelijke opbrengsten, gebruiken we voor de exploitatie van onze basiliek en kerken…  

● Aankoop deel van het Koetshuis
Het bestuur heeft besloten een gedeelte van het Koetshuis dat ooit is verkocht weer terug te kopen. Deze ruimte hebben we dringend nodig voor de huisvesting van alle gebruikers van de huidige Hartslag bij de pastorie van de voormalige H. Hartkerk die binnenkort wordt verkocht. Een tweede belangrijke gebruiker wordt het bestuur van de Heilig Bloedwonder. Een gedeelte dat niet nodig is wordt (commercieel) verhuurd.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 6 december a.s.