Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Luister naar mijn stem!

25-11-2018

Deze zondag vieren we Christus Koning. Het motto luidt: Luister naar mijn stem! 

Het feest van Christus Koning van het Heelal werd ingesteld in 1925 door paus Pius XI bij het zestiende eeuwfeest van het Concilie van Nicea. Vóór het Tweede Vaticaans Concilie werd Christus Koning gevierd op de laatste zondag van oktober, en sinds Vaticanum II op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Centraal staat het koningschap van Jezus, die op een geheel andere manier koning is dan wereldse heersers dat zijn. Zijn Rijk en zijn koningschap zijn van een andere orde. De lezingen van vandaag laten ons dat zien in diverse beelden.