Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bekering

09-12-2018

Deze zondag vieren we de 2e zondag van de Advent. Het motto luidt: Bekering.

Ieder jaar weer staat op deze tweede zondag Johannes de Doper centraal: de Voorloper, hij die de weg van de Heer bereidt, hij die oproept tot bekering. In het Onze Vader bidden wij: Uw Rijk kome... Deze bede blijft altijd van kracht, vanaf Johannes de Doper tot op de dag van vandaag. De eerste stap in de richting van het Rijk is de bekering, de omkeer, het je afwenden wat niet tot heil strekt en je toekeren tot Hem die wij in deze advent verwachten en voor Wie wij ons klaarmaken.