Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Vervulling

23-12-2018

Deze zondag vieren we de 4e zondag van de Advent. Het motto luidt: Vervulling. 
In een ontmoeting tussen Maria en Elisabeth krijgt de Blijde Boodschap vorm. De een zegent de ander en men brengt elkaar tot vervulling. Beide vrouwen zijn zwanger en het nieuwe leven groeit in hun schoot. Zij worden voller en voller... Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk raken ze in vervulling. Het is toeleven naar Kerstmis (nog maar twee dagen…) Sla echter geen stappen over. In het proces van het verwachten van nieuw leven mag niets verhaasten. Je zult de tijd moeten nemen en uithouden. Zo ook in onze kerk.

● Kerstmis - nachtmis 
Het motto luidt: Verlicht.
Het vieren van Gods Zoon in ons midden kent – liturgisch gezien – verschillende aspecten. Op de dag van Kerstmis wordt dat in drie vieringen uitgewerkt. In de nachtmis – meestal op de vooravond gevierd – staan we stil bij het intieme gebeuren van het kind van Maria, de geboorte van het Kind, Zoon-van-God. Toch is het ook een kosmisch gebeuren: de engelen omgeven deze geboorte met zang en breken de aardse werkelijkheid open. En: het markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van de mensheid. God krijgt gezicht in de geschiedenis van de mensheid: God en mens in één.

● Kerstmis - Dageraadsmis 
Het motto luidt: In het licht.
De eucharistie die op het tijdstip van de 'dageraad' gevierd wordt, zal de nadruk leggen op het ‘aan het licht komen’ van de Redder, van de Heiland. Hij is bestemd voor het volle licht. Terwijl de nachtmis nog het karakter van de intimiteit van de avond/nacht bevat, gaat het in deze viering – op welk tijdstip deze dan ook plaatsvindt – om het verlaten van de duisternis en het verwelkomen van het licht: Sol justitiae, de Zon der gerechtigheid. We vieren dit in de komst van de nieuwgeboren Heer, die ons in het licht zet opdat wij Hem vandaag aan het licht laten komen.

● Kerstmis - Dagmis
Het motto luidt: Gezien.
In deze viering wordt het mysterie van de Menswording ten volle uitgewerkt. God spreekt tot ons door zijn Zoon: het Woord is vleesgeworden. God heeft zijn tent opgeslagen onder ons, in een wereld die moeite heeft om Hem te ontvangen. We zijn de intimiteit van de nacht voorbij, we zijn aan gekomen in het volle licht. We mediteren over Gods gave die een kosmische betekenis krijgt. Johannes getuigt van Zijn komst opdat ook wij Zijn getuigen worden. Ook als vierende mensen. 

Kerstmis - Tweede kerstdag  Heilige Stefanus 
Het motto luidt: Volgen.
De paradox van Kerstmis komt op deze dag duidelijk aan het licht. De komst van Gods Zoon – we hebben het al gehoord in de proloog van het Johannesevangelie op Eerste Kerstdag – roept al snel weerstand op. Wie getuigt van de Mensgeworden God kan tegenslagen verwachten, zelfs tot het ultieme getuigenis van de gave van je eigen leven. Het feest van de H. Stefanus is als het ware een ‘contrapunt’ van het Kerstfeest. Willen wij zijn voorbeeld volgen of houden we het voor gezien.