Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Weer een volle zaal…

28-05-2019

De Bijbelavond trekt weer een volle zaal met aandachtige parochianen...

Op deze mooie lenteavond hebben we met 24 bezoekers, jonger en ouder, kunnen luisteren naar een heldere uiteenzetting van de Schriftlezingen van aankomende zondag, de 7e Zondag van Pasen. Zoals, inmiddels vertrouwd, door onze eigen pastoor Geertjan.

Onder het genot van een kopje koffie en thee en een kort babbeltje met elkaar vooraf, hebben we vandaag als eerste gehoord over Stefanus, de eerste martelaar. Stefanus, die vervuld van de heilige Geest, over de kruisdood en opstanding van Jezus getuigde en omwille van zijn diepe geloof door een woedende niet-gelovige menigte door steniging gedood werd.

De tweede lezing van aankomende zondag komt uit het Boek Openbaringen. Een Bijbelboek vol symboliek waar we al meerdere Bijbelavonden uit hoorden. Geertjan gaf ons ditmaal onder andere mee, om te proberen het Boek Openbaringen in de actuele tijd te plaatsen. In de tijd van nu. En niet (enkel) te kijken naar bijvoorbeeld "wanneer is dan die eindtijd waar Johannes over schrijft?". Het Boek Openbaringen licht een tipje van de sluier op, onthult een klein stukje van het grote Mysterie van het Plan van God wat Hij heeft voor ons als mensen.

En in het Evangelie hebben we mogen horen hoe groot Gods liefde is, hoeveel Hij van ons houdt. En ook hoe Jezus bad tot de Vader, voor de apostelen en broeders en zusters van toen, maar ook voor eenieder die nog komen ging. Dus ook voor ons! En dat wij, door in Jezus te geloven, samen één zijn in Hem en daardoor met Hem ook in de Vader. (Wauw!) Een hele kluif, maar...WAUW!

Kortom een inspirerende avond weer! Een avond die deze keer een ietsje langer duurde, mede door de diepgaande lezingen die om wat meer uitleg vroegen, maar daardoor niet minder boeiend was!
Maar er blijft altijd ruimte voor meer!

Van harte welkom op de volgende Bijbelavond. Maandag 3 juni om 19.15 uur staan de deuren van het Pastoraal Centrum (Duinendaal 2, Boxtel) weer voor u open voor een Bijbelse ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en thee. Om 19.30 uur gaat Geertjan van start met een openingslied en een kort gebed en vervolgens met de Schriftlezingen van die aankomende zondag. Welkom!


Een aandachtig en leergierig publiek