Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Vuur op aarde

18-08-2019

Deze zondag vieren we de 20e zondag door het jaar. Het motto luidt: Vuur op aarde. 

Godsdienst levert geen zoetsappige vrede op. Dat is wellicht wat hard gezegd. Godsdienst heeft te maken met mensen, met mensen die vallen en opstaan. Mensen die ook verkeerde dingen kunnen doen en een halt moeten horen. “Vuur ben Ik op aarde komen brengen”. In de confrontatie met schrijnende omstandigheden, daar waar de rafelranden van de maatschappij zichtbaar worden en ons raken, daar wordt soms een harde stellingname gevraagd. Het vraagt om mensen uit één stuk. Mensen bezield door het vuur van Gods liefde.