Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Gered door geloof

13-10-2019

Deze zondag vieren we de 28e zondag door het jaar. Het motto luidt: Gered door geloof. 

Echt geloof wekt op tot dankbaarheid. Geloof is namelijk gericht op de ander, niet louter op God, de medemens hoort er onlosmakelijk bij. Zonder medemens geen christelijk geloof. Vaak is het via de ander dat wij groeien in geloof. Een “vreemde” (een “heiden”) komt tot geloof van een dienstmeisje. Een Samaritaan (ook iemand – hoe verwant ook – die buiten het Joodse volk stond) erkent zijn redding en dankt. De Ander die hem heeft genezen wekt op om steeds op de ander gericht te staan, in dankbaarheid.