Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

God, wees mij genadig

27-10-2019

● Deze zondag vieren we de 30e zondag door het jaar. Het motto luidt: God, wees mij genadig
Bidden heeft woorden nodig, maar bidden is meer dan woorden. Gebed wordt gebaard vanuit het hart dat zich ontvankelijk opstelt voor het grote mysterie van God, zich opent voor Gods liefde. Zelfs een constant herhaald ‘God, wees mij zondaar genadig’ (het zogenoemde Jezus-gebed) voedt het contact tussen de bidder en God al. In het gemeenschappelijk gebed zullen meer woorden en gebaren gebruikt worden om mensen te voeden in hun gezamenlijk vieren van de liturgie. En toch: ‘God, wees mij genadig’ is al voldoende…

● Allerheiligen
Op vrijdag 1 november vieren we Allerheiligen met als motto: Zalig die leeft met God. Zovelen zijn heilig … niet alleen zij die tot de eer der altaren zijn verheven. Het feest van Allerheiligen is een feest van de gehele kerk, van hen die ons voorgingen en van hen die vandaag de Blijde Boodschap uitdragen en daadwerkelijk gestalte geven. En misschien ook nog wel de Kerk van de toekomst waarvan het zaad nu gezaaid wordt. Wat is de kern van dit feest? Zalig zij … en dan horen we over mensen die Jezus met hart, ziel en lijf gevolgd zijn en in ieder tijdsgewricht Hem gestalte geven.

● Allerzielen
Op zaterdag 2 november vieren we Allerzielen met als motto: Leven in God. Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van ‘alle zielen’, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu ‘in de hemel’ zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn, belijden wij als kerkgemeenschap een ‘verder aan de dood’. We mogen –God zij dank- aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood.