Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

In en om de torens: februari 2020

06-02-2020

Op dinsdag 4 februari jl. vond de tweede vergadering, de februarivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Dag van de H. Mis en de mistijd in Esch
Het bestuur van de parochie komt vaker ter ore dat een aantal parochianen liever op de zondagmorgen een eucharistieviering zouden willen hebben. Er is nu besloten om in het najaar van 2020 rondom en met de Sint-Willibrordusviering een onderzoek en/of enquête hierover te houden. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan en de dan beschikbare priesters kunnen we wellicht een nieuwe keuze maken.

● Gezamenlijke vergadering met de Heilig Bloedstichting
Voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur op donderdag 5 maart a.s. is het bestuur van de Heilig Bloedstichting uitgenodigd. In het eerste gedeelte wordt met hen een aantal zaken besproken. Daarna volgt de reguliere bestuursvergadering. 

● Alphacursus
Deze is op donderdag 30 januari jl. van start gegaan met zestien deelnemers. Voorwaar een zeer respectabel aantal. We wensen hen fijne en vruchtbare avonden toe.

● Jaarcijfers 2019
Een allereerste concept van de jaarrekening is kort besproken en wordt verder in de Commissie Financiën uitgediept en gecompleteerd. Heel positief is dat we met onze beleggingen een zeer positief resultaat hebben geboekt, we kunnen er een royale ‘reserve beleggingsresultaten’ mee aanleggen. 

● Renovatie van ‘De Opgang’
De plannen zijn met betrokkenen doorgesproken en op basis daarvan aangepast en aangevuld. Deze zijn met de beoogde aannemer besproken en zijn inmiddels doorgevoerd. De uitvoering wordt dit voorjaar opgepakt en wel zo spoedig mogelijk. 

● Verkoop pastorie van Lennisheuvel
De pastorie van Lennisheuvel staat sinds een aantal dagen in de verkoop. Er is al behoorlijke belangstelling getoond. Het bestuur vertrouwt erop dat de verkoop redelijk voorspoedig zal verlopen tegen voor de parochie gunstige condities.

● Restauratie torenuurwerken en andere in Liempde
De werkzaamheden verlopen voorspoedig en enkele zijn deze wek afgerond. Het repareren en restaureren van de torenuurwerken hebben wat meer voeten in de aarde. We zijn enkele niet voorziene zaken tegenkomen. U raadt het al: er volgen extra offertes én het kost extra geld. Desondanks hopen we alle zaken voor de toekomst goed te kunnen waarborgen. Maar goed dat de Actie Kerkbalans loopt en u uw bijdrage eventueel nog kunt aanpassen.

● Actie Kerkbalans
Deze actie is in het laatste weekend van januari gestart en loopt de hele maand februari. Het motto is: ‘Restaureren voor de toekomst’. We hebben uw bijdrage dan ook dringend nodig voor alle werkzaamheden die we binnen de kerkdorpen aan de kerken uitvoeren… Geef met gulle hand.  
worden nu in gang gezet. 

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 5 maart 2020 a.s.