Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Bespreking lezingen en Evangelie

22-11-2020

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van zondag 22 november 2020

Het Bijbelinloopuurtje op de maandagavond is weer opgestart. A.s. maandag 23 november is de volgende bijeenkomst. Deze is in de Sint-Petrusbasiliek en begint om 19.30 uur. Hierbij worden alle coronamaatregelen in acht genomen.
De bespreking van de lezingen en het Evangelie wordt ook digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tablet of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt de presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe wordt hier vermeld en verder op alle deelwebsites van de vier kerkdorpen. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. 
In deze digitale ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing van aanstaande zondag 22 november en op het Evangelie.

● Deze zondag vieren we Christus Koning. Het motto luidt: Nabijheid aan de kwetsbaren.
M25: in veel parochies worden jongeren verzameld rond dit thema, rond deze 'naam'.
M25: het is een diaconaal programma voor onze jeugd.
M25: een korte verwijzing naar Matteüs 25,31-46: 'de zeven werken van barmhartigheid'. In het evangelie telt u zes van deze werken. Het zevende is toegevoegd vanuit het boek Tobit: het begraven van de doden. Onder een zevental invalshoeken wordt nabijheid geboden aan de kwetsbaren. En Christus Koning? Koningschap verwijst naar een rijk, hier: het Rijk van God. Of om het te vertalen (Bijbel in gewone mensentaal): de wereld van God. Een samenleving waarin eenieder zich bekommert om de ander. Elkaar opbouwt tot dat ene Huis van God. Met een voorkeur voor de meest kwetsbaren.

● Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.

● Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

● Ga naar alle toelichtingen op de lezingen en de evangelies in de afgelopen maanden van pastoor Geertjan van Rossem, ook naar die van Hemelvaartsdag. Klik op deze link.

Meer informatie: