Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Alle kinderen mogen kind zijn

29-11-2023

Bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider

Bijna tien procent van de kinderen wereldwijd werkt als kindarbeider. Een onvoorstelbaar aantal! In plaats van onbekommerd te spelen en te leren, maken de kinderen lange dagen om het gezinsinkomen wat aan te vullen, vaak onder ongezonde en gevaarlijke omstandigheden. Dit jaar vragen we tijdens Adventsactie uw aandacht voor deze kwetsbare groep.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. Ze werken lange dagen in de mijnbouw, in fabrieken, naaiateliers of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen als ‘kindarbeider’: 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Dat is bijna tien procent van de kinderen! 79 Miljoen kinderen doen gevaarlijk werk dat direct risico oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling. Denk aan kinderen die giftige gassen en fijnstof inademen in de mijnbouw of kinderen die groeistoornissen oplopen door zwaar, eentonig werk in fabrieken.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat valt onder de definitie ‘kinderarbeid’ gestegen, nadat het jarenlang gestaag daalde. In 2000 ging het om 245.5 miljoen kinderen, in 2016 om 151.6 miljoen kinderen en in 2022 dus 160 miljoen. Oorlogen, crises en de coronapandemie stortten veel families in armoede waardoor kinderen moesten meehelpen om het gezinsinkomen te verhogen.

Samen doen
Daar willen we samen met u wat aan doen. We stellen tijdens de adventsperiode vier projecten voor kindarbeiders aan u voor. Ze zorgen voor een goede opleiding voor de kinderen, zodat die straks een grotere kans hebben een goed inkomen te verdienen. Doet u mee? Bezoek ook de website van de Adventsactie.
De Advent begint a.s. zondag, de bussen staan achter in de kerken...


Kindarbeider: lange dagen zwaar werk verrichten en daardoor niet naar school kunnen gaan.