Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Welkom op de inspiratie-maandag-avonden

19-02-2024

Gods Vaderhart

De Paulusavonden zijn afgerond. En na een vrije maandagavond wegens carnaval worden de inspiratieavonden weer opgepakt. Met een geheel nieuw thema: Gods Vaderhart.

"Gods goedheid en mensenliefde is op aarde verschenen" in Jezus, zo schreef Paulus. 

Jezus is inderdaad gekomen om ons toegang te geven tot de liefde van zijn Vader. Maar wat betekent dat? En zegt dat alleen iets over vroeger? Of ook nog over nu? Om "ons" toegang te geven tot de liefde van zijn Vader. Ons... de liefde van zijn Vader... toegang geven... door Jezus zelf... Ons is ook ik. Wat betekenen deze woorden? En wat heeft dat met God en mijzelf te maken?

Om dieper door te dringen bij deze kern van ons geloof zullen we op de komende maandagavonden eerst stilstaan bij Jezus' verhaal over de Vader en zijn twee zonen/kinderen (Lc. 15). En daarna bij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: het "Onze Vader".

  • 19 februari: De Vader en zijn zonen/kinderen, deel 1
  • 26 februari: De Vader en zijn zonen/kinderen, deel 2
  • 4 maart: Het Onze Vader, deel 1
  • 11 maart: After Alpha, voor oud-deelnemers van een Alpha-cursus
  • 18 maart: Het Onze Vader, deel 2
Van harte welkom op de inspiratie-avonden in de pastorie, Duinendaal 2 in Boxtel. De avonden zijn als serie te volgen. Maar zijn ook los te volgen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om 19.30 uur begint pastoor Geertjan met het programma. Vanaf 19.15 is de zaal open. Koffie en thee staan voor u klaar. Welkom!