Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Fusie, wat gebeurt er...

29-09-2014

De fusie tussen de BELL-parochies nader toegelicht

De fusie tussen de 4 BELL-parochies komt dichterbij: per 1 januari 2015 wordt alles een feit. Graag willen we u informeren over de laatste stand van zaken en alles wat er vanaf 1 september in onze parochie is gebeurd.
Bezoek daarom de derde informatieavond die a.s. maandag 6 oktober plaatsvindt in Dienstencentrum Kloosterhof. De aanvang is om 20.00 uur.

Informatieavond parochiefusie

maandag 6 oktober 2014

aanvang: 20.00 uur

De koffie staat vanaf 19.30 uur klaar
u bent van harte welkom!