Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Koffie-Alpha inspirerend

28-03-2024

Alpha en de Goede Week: inspirerend en gezellig

Vanwege Goede Vrijdag is er vrijdag 29 maart geen Koffie-Alpha. De bijeenkomsten zijn een weekje doorgeschreven. De volgende (negende) Koffie-Alpha is op vrijdag 5 april.

De Alpha-cursus is inmiddels een bekend "begrip" geworden in onze parochie. Veel mensen hebben deelgenomen aan een Alpha. En zijn erg enthousiast er over.

Normaliter vindt de Alpha plaats in de avonden. Dat past niet in ieders agenda: sporten, vergaderingen, hobbygroepen, etc. Om iedereen een kans te geven deel te kunnen nemen, besloot ons Alpha-team een eigen concept te ontwikkelen: de Koffie-Alpha. In de ochtend. Zonder gezamelijke avondmaaltijd. Maar met lekker bakje koffie en thee en met heerlijke versnaperingen tijdens het ontmoeten en gezellig bijpraten vooraf. Want Alpha staat nu eenmaal voor ontmoeten, vragen, ontdekken én voor een heleboel gezelligheid, samen eten, jezelf zijn, inspiratie, verdieping, verrijking, nieuwe mensen leren kennen, fijne sfeer... Dit alles blijft onveranderd.

Er zijn nu 8 Koffie-Alpha-bijeenkomsten geweest, in februari en maart. Waarvan een keer een weekend. En we kijken uit op nog 3 mooie bijeenkomsten: 5, 12 en 19 april.

Vrijdag 19 april is er tevens een gezellige afsluiter. Want als je zoveel weken zo betrokken met elkaar op weg bent gegaan, dan vraagt dat ook om een goede afsluiting. Is het daarna dan gedaan? Nee hoor! Want iedere oud-Alpha-deelnemer kan maandelijks deelnemen aan de After-Alpha op de tweede maandagavond van de maand. Waar veel gebruik van wordt gemaakt om de ontmoeting, verdieping, inspiratie en gezelligheid voort te zetten. En ook de weg en betrokkenheid naar elkaar en met de Kerk wordt snel(ler) gevonden. Zo is Alpha meer dan het leren kennen en/of verdiepen van het christelijke geloof en van God. Het kan een verrijking zijn voor heel je leven.

Zo is Alpha een begin van heel veel moois.

Nog geen Alpha gevolgd en nieuwsgierig geworden? Er zullen nog vele Alpha's volgen. We houden u op de hoogte wanneer er weer een nieuwe Alpha start.
Wie weet: tot Alpha’s!

Wij wensen u een gezegend PaasTriduüm en alvast een Zalig Pasen!


Het Koffie-Alpha-team van de Heilig Hartparochie