Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Synodale Avond: uw inbreng nodig

28-03-2024

PRAAT MEE OVER DE MISSIE
EN TOEKOMST VAN DE KERK


Dinsdag 2 april
19.30 - 21.00 uur
Pastoral Centrum
Duinendaal 2, Boxtel


Paus Franciscus roept op uw stem te laten horen.
Om mee te denken over verandering binnen de Kerk.
Uw input is belangrijk!

We gaan in gesprek met elkaar over verschillende thema's.
Een avond van gebed, luisteren, spreken, delen.


De thema’s van de avond zijn:
- Deelname aan een verwelkomende Kerk
- Ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn
- Vorming in een missionaire Kerk

De gedachten en ideeën worden opgeschreven en opgestuurd aan
onze bisschop De Korte. De Nederlandse bisschoppen verzamelen alle
inbreng, maken er een samenvatting van en nemen dit mee naar Rome.
Uw stem, meedenken en inbreng is dus van zeer grote waarde!


We hopen u te mogen ontvangen dinsdag.
Van harte welkom!


Aanmelden is niet nodig. Wilt u zich vooraf inlezen in de thema’s?
Laat het ons weten en we sturen u de informatie toe: 
info@heilighartparochie.nl  -  0411-67 22 15