Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Veranderingen in parochie

21-09-2014

Welke veranderingen hebben er deze zomer plaatsgevonden!

Per 1 september 2014 is Norbert van der Sluis benoemd tot pastoor in Sint Anthonis. Per diezelfde datum is Jacques Grubben benoemd tot waarnemend pastoor in Liempde en Geoffrey de Jong tot kapelaan. Wat is er in dit kader tot nu toe gebeurd en wat gaat er wel of niet veranderen… 

Pastoraal team  
Per 1 september 2014 is het pastorale team voor de a.s. BELL-parochie als volgt samengesteld:
● Pastoor J. Grubben
   Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel 
   Tel. 0411 – 67 22 15 
● Pastor R. Niessen
   Duinendaal 2, 5281 AP Boxtel 
   Tel. 0411 – 67 22 15
● Kapelaan G. de Jong
   Vendelstraat 2, 5298 CZ Liempde 
   Tel. 0411 – 63 12 15
● Diaken T. Dankers 
   Dr. Desainlaan 8, 5062 EK Oisterwijk
   Tel. 013 – 528 37 08
● Diaken P. Flesia
   Oude Rijksweg 10, 5298 MC Liempde
   Tel. 06 – 47 24 36 47

Enkele praktische zaken
Kapelaan Geoffrey de Jong is hét aanspreekpunt voor de Parochie Liempde. Neem altijd met hem contact op. De volgende zaken zijn afgesproken en wellicht voor u van belang.
- De telefoon van de Parochie Liempde (63 12 15) is altijd bereikbaar, deze is namelijk doorgeschakeld.
- Kapelaan de Jong woont en werkt in de pastorie van Liempde.
- Alle zaken betreffende de Parochie Liempde gaan voorlopig gewoon op de oude voet verder.
- Dit betreft ook de opgave voor misintenties, doopsel, vormsel, huwelijk, jubilea en overlijden.
- Vanaf begin oktober houdt de kapelaan eens per week spreekuur; de dag en het tijdstip worden via deze website bekendgemaakt.
- Na de voorgenomen fusie per 1 januari 2015 kunnen er geleidelijk aan veranderingen worden doorgevoerd.

Mocht er iets niet duidelijk zijn of mocht u nog (andere) vragen hebben, neem dan gerust contact op met de kapelaan. Telefoon: 63 12 15