Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Klokken als teken van hoop

18-03-2020

Vanavond en de komende woensdagen luiden de klokken als teken van hoop

Meerdere kerken in Nederland zullen vandaag en de komende twee woensdagavonden een kwartier lang de klokken luiden. Daar sluiten wij ons als Heilig Hartparochie bij aan en gaan dus ook de klokken luiden. Dit doen we vandaag, op woensdag 25 maart en op 1 april van 19.00 uur tot 19.15. uur.

De kerken in Nederland luiden de klok als teken van hoop voor alle mensen en als signaal om respect te hebben voor alle hulpverleners die zich inzetten voor de gezondheid van iedereen. En vooral ook om hen een hart onder de riem te steken en te danken.

Het initiatief 'Klokken van hoop' van de Paradijskerk in Rotterdam roept alle kerken op om mee te doen. Veel kerken hebben daar al gehoor aan gegeven. Zo doen de twee kerken in Helvoirt mee, zo ook de kerk van Cromvoirt en een aantal kerken in Vught en Den Bosch. 

De klokken zijn in alle vier de geloofsgemeenschappen van de Heilig Hartparochie te horen. Dus in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde en wel vandaag, woensdag 25 maart en woensdag 1 april van 19.00 uur tot 19.15 uur.


● De H. Corona is de patroonheilige tegen pest en besmettelijke ziekten
Op in initiatief van enkele parochianen bidden we tot haar. 

Almachtige God, die de zonden van Uw volk vergeeft en al haar gebreken heelt, U die Uzelf de Heer, onze Geneesheer noemt, en Uw geliefde Zoon gezonden heeft om onze ziektes te dragen, zie op ons neer, die nederig voor U staan. We bidden in deze tijd van epidemie en nood, gedenk Uw liefde en goedheid, die U altijd weer opnieuw aan Uw volk getoond heeft in tijden van verdrukking.
Zoals U genadig neergezien heeft op de verzoening van Aäron en de uitgebroken plaag een halt toegeroepen heeft. Zoals U het offer van David aangenomen heeft en de verderfengel bevolen heeft zijn hand terug te trekken, neem zo ook nu ons gebed en offer aan en verhoor ons naar Uw Barmhartigheid.
Wend deze ziekte van ons af, laat hen die erdoor getroffen zijn weer genezen. Bescherm hen die door Uw goedheid tot nu toe ervan bewaard zijn gebleven en laat de plaag niet verder om zich heen grijpen. 
Heilige Maria, heil van de zieken, bid voor ons!
Heilige Corona, bid voor ons!
Heilige Sebastiaan, bid voor ons!
Heilige Rochus, bid voor ons!
Amen

De Heilige Corona wordt aangeroepen als beschermheilige tegen pest en besmettelijke ziekten. Haar feestdag is op 14 mei.


De H. Corona