Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

Werken aan je toekomst

23-03-2020

Vastenactie: help mensen een vak te leren!

‘Zonder het dagcentrum had ik het niet overleefd.’ De 23-jarige Patriek Siluyele uit Zambia lacht er vrolijk bij. Dat kan hij sinds hij zijn jeugd vol armoede en zonder onderwijs achter zich heeft gelaten. Want die moeizame jeugd heeft hij overleefd. En hóe!

Patriek is de zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria eeuwig dankbaar. ‘De zusters namen me op in hun dagcentrum voor kansarme kinderen en gaven me eten en kleding. Toen ik ouder werd, zorgden de zusters dat ik naar school kon. Dankzij hen heb ik een vak geleerd.’ Ook groente verbouwen leerde hij door de jaren heen van de zusters.

Een vak leren bleek goud waard voor Patrick. Daardoor kan hij nu op eigen benen staan als kleermaker. In zijn vrije tijd geeft hij naailes aan mensen met een handicap. Met veel plezier en toewijding. ‘Iemand heeft mij zijn kennis en vaardigheden geleerd, die wil ik op mijn beurt doorgeven aan anderen. Zodat ze straks voor zichzelf kunnen zorgen.’ Zo profiteren nóg meer mensen van zijn opleiding.

Patriek beseft dat hij veel geluk heeft gehad dat hij een vervolgopleiding kon doen. Gelukkig krijgen nu meer jongeren die kans. Of een steuntje in de rug om een bedrijfje op te zetten. Dat geeft ze uitzicht op een leven met een redelijk inkomen. Want jongeren met een vak hebben drie keer zoveel kans op werk. En een veel grotere kans om uit de armoede te komen.

Patrieks verhaal ontroert. Een vervolgopleiding is lang niet overal zo gewoon als bij ons in Nederland. Sterker nog, het laat zien hoe ongelooflijk belangrijk verder leren is. Daarom richten we ons in de veertigdagentijd 2020 op beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Wilt u ons hierbij steunen? Dan krijgen veel meer mensen zoals Patriek de kans om een opleiding te volgen en een beter bestaan op te bouwen. 

● Hoe kunt u helpen…?
  • Technische leerboeken voor een hele klas kosten € 24,--.
  • Een ‘terug-naar-school’-pakket met schooluniform, boeken en schooltas kost € 40,--.
  • Een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar kost € 200,--.
  • Een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ kost € 360,--.
Wilt u helpen? Dat kan via rekening NL21 INGB 000 000 5850 ten name van Vastenactie, Den Haag. U kunt ook doneren via www.vastenactie.nl. In onze dorpen kunt ook de enveloppe vullen en in de winkels in de daarvoor bestemde bus stoppen of in de brievenbus van de parochie doen. 
  • In Boxtel: in de brievenbus van het Pastoraal Centrum
  • In Esch: in de groene brievenbus met nummer 8
  • In Lennisheuvel: in de brievenbus van De Uitwijk en
  • In Liempde: in de brievenbus van De Ontmoeting
Bij voorbaat dank voor uw bijdragen...


De 23-jarige Patriek Siluyele uit Zambia lacht er vrolijk bij...