Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Nieuwjaarstoespraak vicevoorzitter

01-01-2021

Beste mensen, een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar voor u allen in een goede gezondheid...

Graag wens ik u van harte een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar. Ik wil al die mensen die zich zo voortreffelijk inzetten van harte bedanken. Onze meer dan 500 vrijwilligers, de contactgroepen, het contactberaad, het bestuur en last but not least ons pastorale team, voor de enorme inzet, de grote betrokkenheid en al het goede werk, in het afgelopen jaar. Ook de mensen van het secretariaat dank ik voor al het goede werk.

Vooral ook al die mensen die ervoor zorgen dat de maatregelen die we moeten treffen in verband met corona goed en zorgvuldig worden uitgevoerd. Er heerst een goede, hartelijke sfeer van saamhorigheid en onderling respect, de mensen hebben veel voor elkaar over. De samenwerking tussen onze kerkdorpen Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde is prima. Via de contactgroepen worden ideeën uitgewisseld en dat werkt heel positief. Waarbij ik opmerk dat alle kerkdorpen even belangrijk zijn.

2020 was niet gemakkelijk
Het afgelopen jaar 2020 was niet gemakkelijk. Door de pandemie zijn veel mensen geraakt door ziekte, overlijden maar ook vaak psychisch en economisch. Onze gedachten gaan uit naar al die mensen die het moeilijk hebben. Onze geliefde pater Hans de Visser werd ook slachtoffer van de pandemie en wij missen hem zeer. Ook het overlijden van onze diaken Toon Dankers is een groot verlies.
Gelukkig hebben we ons pastoraal team kunnen versterken met kapelaan Marshal Stanislaus en met ingang van vandaag 1 januari komt ook diaken Pieter Schevers in dienst van onze parochie. Voeg daarbij de helpende hand van pater Leo van der Klaauw en priester Christfried Rodeyns en we kunnen weer bogen op een sterk team. 
Helaas hebben we afgelopen jaar geen parochieavond kunnen houden waarin wij u alle informatie verstrekken over de activiteiten. Ik kan u verzekeren dat er ondanks de corona-epidemie in 2020 heel hard is gewerkt. De gebruikelijke presentatie daarover vindt u op onze parochiewebsite. Ik hoop van harte dat we het komende jaar weer alle en nieuwe zaken kunnen oppakken en weer een informatieavond mogen organiseren.

Ook voor de parochie was het financieel geen gemakkelijk jaar omdat de inkomsten uit de collectes afnamen in verband met het beperkt aantal mensen dat we mochten toelaten in onze kerken. Dit is enigszins gecorrigeerd door een stijging van de jaarlijkse kerkbijdragen. Ik doe dan ook een uitdrukkelijk beroep op u om de parochie financieel te blijven steunen. Als parochie hebben we de zaken organisatorisch en financieel goed op orde. We hebben eerder de balans weten te versterken door de verkoop van vastgoed en door forse bezuinigen. Daardoor is de financiële positie sterk, maar zoals ik al vertelde, de reguliere inkomsten moeten echt omhoog. Ik hoop én vertrouw er ook op dat we op u mogen rekenen ook in het nieuwe jaar. Bij voorbaat alvast onze grote dank daarvoor.

Het wonder van Bethlehem 
Meer dan tweeduizend jaar geleden werd Jezus geboren in een stal in Bethlehem, arm en kwetsbaar. Zijn leven en lijden zijn voor ons een voorbeeld van naastenliefde en barmhartigheid. Wat begon als een beweging van enkele mensen is uitgegroeid tot een wereldwijde geloofsgemeenschap van meer dan twee miljard mensen.
In het boek met de titel ‘Gelovig en Geleerd’ kunt u lezen dat ook mensen die vaak geniaal zijn op hun gebied, zeer gelovig zijn. Grote geleerden geven aan dat hoe meer men onderzoekt en hoe verder men komt, het geloof in God steeds overtuigender wordt. Dat geloof en die overtuiging komt tot uiting in de wijze waarop we ons dagelijks leven invullen, in het leven van alledag in simpele dingen. Een helpende hand bieden, compassie tonen, altruïstisch zijn, een aardig woordje, gemeende belangstelling of een schouderklopje. Allemaal tekenen van naastenliefde en broederschap.

Wij maken de wereld
Wij maken de wereld. Ieder mens op zijn eigen wijze, de goedheid die wij bieden vertaalt zich in het positieve gedrag van onze medemensen, daar wordt iedereen beter van. 
De pandemie kent ook voordelen. Door de beperkte bewegingsvrijheid is er meer ruimte voor. Rust vinden, ruimte aan jezelf geven, ofwel tot evenwicht komen in balans zijn. Reflectie, tijd nemen voor bezinning dingen op een rijtje zetten, het goede zoeken en vinden en vooral relativering, het grote geheel blijven zien niet alles te absoluut nemen en genieten van al het moois om ons heen niet al te veel zorgen maken en overtuigd zijn dat het goede altijd zal zegevieren.

Laten we het nieuwe jaar positief tegemoet treden 
Laten we het nieuwe jaar positief tegemoet treden, sterk en veerkrachtig zijn waarin we als parochianen en als christenen onze verantwoordelijkheid nemen door goed proberen te leven. Goed denken, goed spreken, goed doen. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar laten we het proberen.
Laten we sympathieke mensen zijn en zuinig op elkaar zijn! Als we dit voor ogen houden en proberen waar te maken dan zal het nieuwe jaar een heel goed jaar worden. Dat wens ik u van harte. Laten we ook in het nieuwe jaar samen de schouders er onder zetten en onze mooie en waardevolle parochie koesteren. Dat gaat zeker lukken samen met u en al die mensen die graag meedoen.

U bent altijd van harte welkom in onze kerken, maar natuurlijk ook als vrijwilliger, kom erbij, doe mee, je wordt er gelukkiger van. Nogmaals alle goeds voor u en uw dierbaren in het nieuwe jaar. Hartelijke groet en graag tot ziens!

Jos Polman,
vicevoorzitter Heilig Hartparochie 


Jos Polman, vicevoorzitter van de Heilig Hartparochie