Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Zondag voor de Armen

10-11-2017

Op zondag 19 november 2017 in de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch

Door paus Franciscus is de 33e zondag door het jaar uitgeroepen tot Zondag voor de Armen om zo wereldwijd jaarlijks stil te staan bij de diaconale verantwoordelijkheid van de Kerk. Dit als een blijvend vervolg op het Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat wij vorig jaar mochten vieren. De eerste Zondag van de Armen valt op 19 november 2017. 

In ons Bisdom willen wij dat graag vieren samen met de Vincentiaanse familie en de Vincentiusverenigingen, die dit jaar 400 jaar Vincentiaanse spiritualiteit gedenken, omdat de H. Vincentius a Paulo in 1617 zijn missiewerk onder de armen begon.
Bovendien worden alle leden van de pastorale teams en besturen van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) hiervoor uitgenodigd.

● Het programma is als volgt:
  • 11.45 uur: Eucharistieviering St.-Jan, waarin Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte hoofdcelebrant is. Meevierende priesters en diakens zijn van harte uitgenodigd te concelebreren.
  • 13.00 uur: Start info-markt in het St.-Janscentrum:  gelegenheid tot lunch. Deze wordt verzorgd door de sociale coöperatie Copernikkel uit ’s-Hertogenbosch. Diverse korte presentaties    
  • 15.30 uur: Afsluitende gebedsviering in samenwerking met het Straatpastoraat Den Bosch.
We nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn de St.-Jan in Den Bosch bij de Zondag voor de Armen. U kunt zich hiervoor aanmelden, graag vóór 15 november 2017 bij avdels@bisdomdenbosch.nl

Met hartelijke groet, in Christo,
Mgr. dr. G.J.N. de Korte