Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Vandaag kom Ik bij jou!

03-11-2019

Deze zondag vieren we de 31e zondag door het jaar. Het motto luidt: Vandaag kom Ik bij jou! 

We zijn gewend om zelf op zoek te gaan, onze eigen weg uit te stippelen, zelf te bepalen hoe ons leven eruit ziet. Deze instelling levert niet altijd geluk op. Vruchtbaarder is het samenspel met anderen, geholpen door een visie, geholpen door de liefde van Boven. Wat gebeurt er wanneer plotseling iemand bij je komt en je uit je comfortzone haalt? Dat gebeurt bij Zacheüs: Jezus staat onder zijn boom en nodigt zichzelf uit. Confronterend. Je moet dan in een ‘split second’ je toevertrouwen aan degene die je nodigt.

● Allerzielen
Op zaterdag 2 november vieren we Allerzielen met als motto: Leven in God. Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van ‘alle zielen’, dus van allen die ons in geloof zijn voorafgegaan en nu ‘in de hemel’ zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn, belijden wij als kerkgemeenschap een ‘verder aan de dood’. We mogen –God zij dank- aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood.