Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Sint-Willibrorduszondag op 10 november

29-10-2019

Uit liefde voor God

Oecumene is een kostbare gave aan én opdracht aan de kerken in de 21e eeuw. Sinds het midden van de 20e eeuw is in de verhoudingen tussen de grote en kleine christelijke kerken en stromingen veel ten goede veranderd. Maar we zijn er nog niet.

Oecumene is nog steeds een opdracht die zeer de moeite waard is en die als het er op aankomt veel vraagt en kan kosten. Op veel plaatsen in de wereld hebben christenen te kampen met vervolging en geweld. Paus Franciscus stelt dit regelmatig aan de orde bij ontmoetingen en in toespraken.
Bij een ontmoeting in 2016 met andere kerken zei hij: “Wanneer terroristen of wereldmachten christelijke minderheden of christenen vervolgen (…) vragen zij niet: ben je luthers? orthodox? katholiek? hervormd? van de pinksterbeweging? Nee. Voor hen ben je christen. Zij herkennen alleen een christen.”

In het door oorlog verscheurde Syrië was pater Frans van der Lugt sj. voor velen een lichtend voorbeeld van geestelijk vrijheid en vriendschap over de grenzen van kerken en godsdiensten heen.
Vanwege de liefde voor de ander bleef hij in Homs, langer dan menselijkerwijze verantwoord was. In het artikel “De weg zelf” schreef hij: “We vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden. Hij veroordeelt niet, hij koestert geen wrok en hij neemt geen wraak, maar met innerlijke vrijheid deelt hij met hen in de pijn die aanwezig is in de diepten van hun kwaad en dompelt hij hen onder in het licht van zijn genegenheid. Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen verjagen.”

Op Willibrorduszondag 10 november wordt in de Sint-Willibrorduskerk van Esch de gezamenlijke viering van de hele Heilig Hartparochie gehouden. In alle andere kerkdorpen vervallen dan de zondagsvieringen...