Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Lezingen en Evangelie van Hemelvaartsdag

18-05-2020

Bespreking van de Bijbellezingen en het Evangelie van Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020

Het Bijbelinloopuurtje, de bespreking van de lezingen en het Evangelie, wordt zoals inmiddels ruime bekendheid geniet, digitaal voortgezet. Dus via de computer, laptop, tabblad of telefoon kunt u deze volgen. Klik hieronder op een van de links...

Pastoor Geertjan van Rossem bereidt zoals gewoonlijk zijn, dit keer wat kortere, presentatie voor en neemt deze digitaal op en zet deze vervolgens op YouTube. De link hier naartoe zal telkens bij het parochienieuws worden vermeld op de hoofdwebsite van deze Heilig Hartparochie, dus deze website. Klik op die link en volg zijn opgenomen presentatie. Een gesprek daarover met hem op dat moment is dan natuurlijk niet mogelijk, wel in een persoonlijke ontmoeting op zondag, dinsdag of vrijdag in de basiliek of op het kerkplein.

In deze vijfde (digitale) ontmoeting geeft Geertjan een toelichting op de Eerste en Tweede lezing van aanstaande Hemelvaartsdag 21 mei en op het Evangelie.

● Hemelvaart van de Heer
Hij is ‘opgevaren ten hemel’: ver weg, maar is Hij ook nabij? Jezus belooft het wel in het evangelie en de evangelist legt Hem dan woorden in de mond die vol zijn van de belofte aan Mozes gedaan bij de openbaring van de Godsnaam in de brandende doornstruik. Maar hoe is Hij dan nabij? De Traditie zegt – en de lezingen ondersteunen dit geloof – dat Hij nabij is door zijn gemeenschap, de Kerk. Het is een belofte én een opdracht. Deze nabijheid door de kerkgemeenschap is nooit ‘af’, moet steeds vervuld worde. Maar het is wel een belofte die stimulerend kan werken in de liturgie maar met name wanneer we gezonden worden, de wereld in.

Ga naar de presentatie van de beide lezingen van deze week en klik op deze link of op de link hieronder en geniet van de presentatie.
Voor de presentatie over de uitleg van het Evangelie klikt u op deze link.

Meer informatie: