Heilig Hartparochie Eenheid in verscheidenheid
A | A | A

nieuws

In en om de torens: februari 2019

09-02-2019

Op donderdag 7 februari jl. vond de tweede vergadering, de februarivergadering, van het bestuur van de Heilig Hartparochie van dit jaar plaats. Naast een aantal huishoudelijke aangelegenheden werden de volgende zaken besproken en/of besloten. 

● Eerste vergadering met pastoor Geertjan van Rossem
Per 1 februari 2019 is Geertjan Van Rossem de pastoor van onze Heilig Hartparochie. Op zondag 17 februari wordt hij door bisschop Gerard de Korte officieel geïnstalleerd. Dit gebeurt in de plechtige Hoogmis van 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
In deze eerste vergadering heeft hij verteld over zijn eerste ervaringen. Hij stelde het onder meer zeer op prijs dat een delegatie van het Bestuur en het Contactberaad aanwezig was bij zijn afscheidsviering op zondag 27 januari jl. in de Sint-Jan in Den Bosch. Hij is ook erg blij met het gegeven dat het appartement in Boxtel zo snel en zo keurig is opgeknapt. De verhuizing was een hele toer, veel spullen heeft hij weg moeten doen omdat de plebanie in Den Bosch naar verhouding veel groter is dan het nieuwe appartement in het Pastoraal Centrum Boxtel. Maar hij vindt het in Boxtel heel mooi wonen!
Verder vertelde hij dat er op dinsdag 5 februari een prettige én informele kennismaking is geweest met de leden van het Contactberaad. Het was een fijne ervaring en veel gedachten zijn uitgewisseld.
Hij wil de parochie inderdaad graag goed ‘onderhouden’, maar ook meer dan dat: vooral ook laten verder groeien. In dit kader benoemde hij enkele gedachten zoals het in het leven roepen van een bijbelinloopuur. Nu hij letterlijk in Boxtel aanwezig is kan hij alle zaken gemakkelijker oppakken en wil hij flink aan de slag gaan. 
We hebben er met zijn allen veel zin in….

● Vastgoedbeheer
De verkoop van alle overtollige gebouwen verloopt naar wens. Zoals het er nu naar uitziet kunnen deze zomer enkele, zo niet alle objecten daadwerkelijk worden verkocht. 
De renovatie van de Opgang in Esch is in kaart gebracht en wordt nu verder uitgewerkt. Binnenkort brengt de Commissie Vastgoed een bezoek aan deze locatie.

● Het vergrote Koetshuis
Zoals al eerder vermeld is het andere gedeelte van het Koetshuis door de parochie aangekocht. Dit gedeelte, de bovenverdieping wordt na aanpassingen gebruikt door de Heilig Bloedstichting en onze eigen koren en werkgroepen. Hiertoe wordt een aantal gebouwelijke aanpassingen gedaan. Er komt onder meer een personenlift zodat iedereen voortaan op een goede wijze naar boven kan komen.
De benedenverdieping van het aangekochte gedeelte wordt commercieel aan derden verhuurd; het proces om een geschikte huurder te vinden is in gang gezet.

● De installatie van pastoor Geertjan van Rossem
Deze is zoals gezegd op zondag 17 februari om 10.30 uur. Alle voorbereidingen zijn getroffen en het draaiboek is nog eens goed doorgenomen. Het belooft allerwegen een mooie dag te worden.

● De telefooninstallatie is gedigitaliseerd
Een simpele kop van dit artikeltje, maar de omzetting had nogal wat voeten in de aarde. We zijn zelfs een kleine week moeilijk bereikbaar geweest. Nu is weer alles in orde en zijn we weer prima bereikbaar. Ook hebben we nu een sneller Internet. Nu de automatisering van het secretariaat met behulp van de nieuwe server nog definitief afronden…
 
● Concept jaarcijfers over 2018
Een eerste indruk van deze cijfers is besproken. We kunnen nog geen zwarte cijfers schrijven maar het moment (lees ‘jaar’) nadert. In maart kunnen de jaarcijfers meer definitief worden gemaakt en worden ze in de Commissie Financiën besproken en van advies voorzien.

● Graven delven en dichten
Dit onderwerp is nu en in de vorige vergadering uitvoerig besproken. De uitvoering van de werkzaamheden door een extern bedrijf zoals die in het contract zijn vastgelegd zijn geëvalueerd en nadere afspraken in dezen zijn gemaakt. In de junivergadering volgt een verdere en definitieve evaluatie.

De volgende bestuursvergadering is op donderdag 7 maart a.s.


Binnenkort komt er een nieuwe foto met de nieuwe pastoor